HP 240 G1 user manual download (Page 43 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 88
6
Toitehaldus
Arvuti saab töötada nii akutoitel kui ka välistoitel. Kui arvuti töötab akutoitel ja selle laadimiseks pole
vahelduvvoolutoiteallikat saadaval, on oluline aku laetust jälgida ja akut säästa. Arvuti toetab
energiarežiime, mis haldavad arvuti energiakasutust ja säästmist, nii et saate leida tasakaalu jõudluse
ning aku säästmise vahel.
Une- või talveunerežiimi kasutamine
Microsoft Windowsil on kaks energiasäästurežiimi: une- ja talveunerežiim.
Unerežiimi käivitamisel tühjendatakse ekraan ja töö salvestatakse mällu, mis võimaldab unerežiimist
väljumisel kiiremini tööd jätkata kui talveunerežiimi puhul. Kui arvuti on unerežiimis pikema aja vältel
või kui aku jõuab unerežiimi kestel laetuse kriitilisele tasemele, käivitab arvuti talveunerežiimi.
Talveunerežiimis salvestatakse teie töö kõvakettale uinakufaili ja arvuti lülitub välja.
ETTEVAATUST.
Võimaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, heli või video
taasesitusfunktsioonide kadumise või teabekao ohu vähendamiseks ärge käivitage ketta või välise
meediumikaardi lugemisel või sellele kirjutamisel ei une- ega talveunerežiimi.
MÄRKUS.
Sel ajal kui arvuti on une- või talveunerežiimis, pole võimalik luua mitte mingit tüüpi
võrguühendust ega teha mis tahes arvutitoiminguid.
Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine
Süsteem on tehases häälestatud käivitama unerežiimi, kui arvutit (sõltuvalt akutoitel või välistoitel
töötades) teatud aja jooksul ei kasutata.
Toitesätteid ja ajalõppe saab muuta Windowsi juhtpaneeli kaudu saadaolevate toitesuvandite abil.
Kui arvuti on sisse lülitatud, on unerežiimi käivitamiseks järgmised võimalused.
Vajutage korraks toitenuppu.
Sulgege ekraan.
Klõpsake nuppu
Start
, noolt sulgemisnupu kõrval ja seejärel käsku
Unerežiim
.
Unerežiimist väljumiseks toimige järgmiselt.
Vajutage korraks toitenuppu.
Kui ekraan on suletud, avage see.
Vajutage klaviatuuril mõnd klahvi.
Koputage puuteplaati või libistage sellest sõrmega üle.
Kui arvuti väljub unerežiimist, süttivad toite märgutuled ja ekraanil kuvatakse sama ekraan, mis oli
kuvatud töö lõppedes.
MÄRKUS.
Kui olete määranud arvuti ärkamisel parooli nõudmise, tuleb teil töö uuesti kuvamiseks
sisestada oma Windowsi parool.
Une- või talveunerežiimi kasutamine
33
Sample