HP 240 G1 user manual download (Page 42 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 88
Pööramine
Pööramisžesti abil saate pöörata üksusi, nagu pildid. Pööramiseks asetage vasak nimetissõrm
puuteplaadialale. Liigutage parema käe nimetissõrme puuteplaadile asetatud sõrme ümber kaares
kella kaheteistkümne asendist kella kolme asendisse. Tagasi pööramiseks liigutage parem
nimetissõrm kella kolme asendist kella kaheteistkümne asendisse.
MÄRKUS.
Pööramine on tehasesättena keelatud.
Sirvimine
Sirvimisžesti saab kasutada kuvadel navigeerimiseks või dokumentide kiireks kerimiseks. Sirvimiseks
tehke puuteplaadil kolme sõrmega kiireid sirvimisliigutusi kas üles, alla, vasakule või paremale.
MÄRKUS.
Kolme sõrmega sirvimine on tehasesättena keelatud.
32
Peatükk 5
Klaviatuuri ja osutusseadmete kasutamine
Sample