HP 240 G1 user manual download (Page 40 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 88
Puuteplaadižestide kasutamine
Puuteplaat toetab mitmesuguseid žeste, mis võimaldab teil töölaual olevate üksustega tegeleda,
liigutades sõrmi, surudes neid kokku või neid pöörates. Puuteplaadižestide kasutamiseks asetage
puuteplaadile korraga kaks sõrme.
MÄRKUS.
Puuteplaadižeste ei toetata kõigis programmides.
Mõne žesti demo kuvamiseks toimige järgmiselt.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Riistvara ja heli
.
2.
Valige Synapticsi puuteplaadiseade.
3.
Valige mõne žesti demo aktiveerimiseks asjakohane žest.
Žestide sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Riistvara ja heli
.
2.
Valige Synapticsi puuteplaadiseade.
3.
Märkige selle žesti ruut, mille soovite välja või sisse lülitada.
4.
Klõpsake nuppu
Apply
(Rakenda) ja seejärel nuppu
OK
.
30
Peatükk 5
Klaviatuuri ja osutusseadmete kasutamine
Sample