HP 240 G1 user manual download (Page 38 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 88
Komponent
Kirjeldus
(3)
Puuteplaadi ala
Liigutab ekraanil olevat kursorit ja valib või aktiveerib
ekraanil üksusi.
(4)
Puuteplaadi vasakpoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp.
(5)
Puuteplaadi parempoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp.
Kursori liigutamiseks libistage üht sõrme puuteplaadil suunas, kuhu soovite kursorit liigutada.
Kasutage puuteplaadi vasak- ja parempoolset nuppu samamoodi nagu välise hiire nuppe.
Puuteplaadi välja- või sisselülitamine
Puuteplaadi välja- ja sisselülitamiseks topeltkoputage kiiresti puuteplaadi sisse- ja väljalülitusnuppu.
Kui puuteplaat on sisselülitatud, siis puuteplaadi märgutuli ei põle.
28
Peatükk 5
Klaviatuuri ja osutusseadmete kasutamine
Sample