HP 240 G1 user manual download (Page 37 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 88
Ikoon
Klahv
Kirjeldus
f8
Esitab heli-CD järgmise loo või DVD või BD järgmise osa.
f9
Vähendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all.
f10
Suurendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all.
f11
Vaigistab ja taastab heli kõlarites.
f12
Lülitab traadita ühenduse funktsiooni sisse või välja.
MÄRKUS.
Traadita ühenduse kasutamiseks peab olema häälestatud traadita võrk.
Kiirklahvide kasutamine
Kiirklahvi kasutamiseks toimige järgmiselt.
Vajutage lühidalt klahvi
fn
ja seejärel lühidalt kombinatsiooni teist klahvi.
Funktsioon
Kiirklahv
Kirjeldus
Süsteemiteabe kuvamine
fn
+
esc
Kuvab teavet süsteemi riistvarakomponentide kohta ja süsteemi
BIOS-i versiooninumbri.
Puuteplaadi kasutamine
Komponent
Kirjeldus
(1)
puuteplaadi (puuteplaat) sisse-/
väljalülitusnupp
Lülitab puuteplaadi (puuteplaat) sisse või välja.
(2)
Puuteplaadi märgutuli
Sees: puuteplaat on välja lülitatud.
Väljas: puuteplaat on sisse lülitatud.
Kiirklahvide kasutamine
27
Sample