HP 240 G1 user manual download (Page 36 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 88
Klahvikombinatsiooni ALT GR kasutamine
Mõnes riigis on klaviatuuril klahv ALT GR, mis on mõeldud spetsiaalsete klahvikombinatsioonide
kasutamiseks. Selle klahviga klaviatuuril ruupia sümboli sisestamiseks kasutage klahvikombinatsiooni
alt gr
+
4
. Regioonile omaste klaviatuuridega Indias võidakse ruupia sümboli sisestamiseks kasutada
klahve
ctrl
+
tõstuklahv
+
4
.
Lisateavet ALT GR klahvikombinatsioonide kohta leiate Microsoft Office'i veebisaidilt
, kust otsige märksõna ALT GR.
Toiminguklahvide kasutamine
Toiminguklahv täidab sellele määratud funktsiooni. Klahvidel
f1
f12
kujutatud ikoonid tähistavad
klahvide funktsioone.
Toiminguklahvi funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.
Toiminguklahvide funktsioon on tehases lubatud. Selle funktsiooni saab keelata häälestusutiliidis
Setup Utility (BIOS). Juhiseid, kuidas häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) avada, leiate peatükist
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine
lk
59
.
Seejärel järgige ekraani allosas olevaid juhiseid.
Pärast toiminguklahvi funktsiooni keelamist peate määratud funktsiooni aktiveerimiseks vajutama
klahvi
fn
koos vastava toiminguklahviga.
ETTEVAATUST.
Olge häälestusutiliidis Setup Utility muudatuste tegemisel äärmiselt ettevaatlik.
Vead võivad takistada arvuti korralikku tööd.
Ikoon
Klahv
Kirjeldus
f1
Avab spikri ja toe rakenduse, mis sisaldab õppematerjale, teavet Windowsi
operatsioonisüsteemi ja arvuti kohta, vastuseid küsimustele ning arvuti värskendusi.
Spikri ja toe rakendus sisaldab ka automatiseeritud tõrkeotsinguriistu ja annab
juurdepääsu klienditoele.
f2
Vähendab järk-järgult ekraani heledust, kuni hoiate klahvi all.
f3
Suurendab järk-järgult ekraani heledust, kuni hoiate klahvi all.
f4
Vahetab ekraanikujutise kuvamiskohta süsteemiga ühendatud kuvamisseadmete
vahel. Näiteks kui arvutiga on ühendatud monitor, lülitab selle klahvi vajutamine
ekraanikujutise arvutiekraanilt monitori või samaaegselt nii arvutiekraani kui ka
monitori.
Enamik väliseid monitore saavad arvutist videoteavet VGA-videostandardi kaudu.
Selle toiminguklahviga saate lülitada kujutise ka muudesse seadmetesse, mis arvutist
videoteavet vastu võtavad.
f5
Avab vaikeveebibrauseri.
f6
Esitab heli-CD eelmise loo või DVD või BD eelmise osa.
f7
Alustab, peatab või jätkab heli-CD, DVD või BD taasesitust.
26
Peatükk 5
Klaviatuuri ja osutusseadmete kasutamine
Sample