HP 240 G1 user manual download (Page 33 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 88
Kõrglahutusega teleri või monitori ühendamine arvutiga.
1.
Sisestage HDMI-kaabli üks ots arvuti HDMI-porti.
2.
Ühendage kaabli teine ots kõrglahutusega teleri või monitoriga.
3.
Arvuti ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f4
.
Ainult arvuti:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
vaadake ekraanikujutist korraga
nii
arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse
korraga
üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult välisseadmed:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Klahvi
f4
igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.
Helisätete konfigureerimine (HDMI-teleriga)
HDMI on ainus videoliides, mis toetab kõrglahutusega videot
ja heli
. Pärast HDMI-teleri ühendamist
arvutiga saate HDMI-heli sisse lülitada järgmiste toimingutega.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas servas asuvat teateala ikooni
Kõlar
ja seejärel klõpsake
käsku
Taasesitusseadmed
.
2.
Vahekaardil Taasesitus klõpsake suvandit
Digitaalse väljundiga seade (HDMI)
.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Helivoo taastamiseks arvuti kõlarites toimige järgmiselt.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas otsas asuval teatealal ikooni
Kõlarid
ja seejärel klõpsake
käsku
Taasesitusseadmed
.
2.
Klõpsake vahekaardil Taasesitus üksust
Kõlarid
.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Video kasutamine
23
Sample