HP 240 G1 user manual download (Page 32 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 88
Monitori või projektori ühendamine.
1.
Ühendage monitori või projektori VGA-kaabel vastavalt joonisele arvuti VGA-porti.
2.
Ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f4
.
Ainult arvuti:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
Vaadake ekraanikujutist korraga
nii
arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse
korraga
üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult välisseadmed:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Klahvi
f4
igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.
HDMI-teleri või -monitori ühendamine
Arvuti ekraanikujutise nägemiseks kõrglahutusega teleris või monitoril ühendage kõrglahutusega
seade vastavalt järgmistele juhistele.
HDMI-seadme ühendamiseks arvutiga on teil tarvis HDMI-kaablit (müüakse eraldi).
MÄRKUS.
Reguleerige välisseadme ekraani eraldusvõimet, eriti juhul, kui teete valiku „Laienda”.
Parimate tulemuste saamiseks avage
Start
>
Juhtpaneel
>
Ilme ja isikupärastamine
>
Ekraani
eraldusvõime kohandamine
.
22
Peatükk 4
Meelelahutusfunktsioonide nautimine
Sample