HP 240 G1 user manual download (Page 30 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 88
Komponent
Kirjeldus
(7)
Heliväljundi (kõrvaklappide)
pistikupesa
Toob kuuldavale heli, kui ühendatud aktiivstereokõlarite,
kõrvaklappide, kuularite, peakomplekti või teleri
helisüsteemiga.
HOIATUS!
Enda vigastamise ohu vähendamiseks
reguleerige helitugevust enne kõrvaklappide, kuularite või
peakomplekti kasutamist. Ohutusalast lisateavet leiate
dokumendist
Eeskirjade, ohutus- ja keskkonnaalane
teave
.
(8)
Helisisendi (mikrofoni) pistikupesa
Ühendab arvutiga peakomplekti mikrofoni, kaherealise
stereomikrofoni või monomikrofoni.
(9)
HDMI-port
Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt
kõrglahutusega teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või
helikomponendi või kiire HDMI-seadme.
(10)
Välise monitori port
Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori.
Veebikaamera kasutamine
Teie arvutil on integreeritud veebikaamera – võimas suhtlusvõrgutööriist, mis võimaldab teil
lähedaselt suhelda kõrvaltoas või teisel pool maakera olevate sõprade ja kolleegidega.
Veebikaameraga saate kiirsõnumside tarkvaraga videot voogedastada, seda jäädvustada ja
ühiskasutusse anda ja teha fotosid.
Veebikaamera käivitamiseks valige
Start
>
Kõik programmid
>
Suhtlemine ja vestlused
>
CyberLink YouCam
.
Üksikasju veebikaamera kasutamise kohta leiate, kui valite
Start
>
Spikker ja tugi
.
Heli kasutamine
Saate oma HP arvutis esitada muusika-CD-sid, muusikat alla laadida ja kuulata, helisisu veebist
voogedastada (sh raadiot), salvestada heli või miksida heli ja video, et multimeediume luua.
Kuulamisnaudingu täiustamiseks ühendage arvutiga välised heliseadmed, nagu kõlarid või
kõrvaklapid.
Kõlarite ühendamine
Saate arvutiga ühendada juhtmega kõlarid, ühendades need arvuti USB-portidesse (või heliväljundi
pistikupessa) või dokkimisjaama.
Kui soovite ühendada arvutiga
juhtmevabad
kõlarid, järgige tootja juhiseid. Kõrglahutusega kõlarite
ühendamiseks arvutiga vt jaotist
Helisätete konfigureerimine (HDMI-teleriga)
lk
23
. Enne
heliseadmete ühendamist reguleerige kindlasti helitugevust.
Kõrvaklappide ühendamine
Arvuti kõrvaklappide pistikupessa saate ühendada juhtmega kõrvaklapid.
Juhtmeta
kõrvaklappide või kõlarite ühendamiseks arvutiga järgige seadme tootja juhiseid.
20
Peatükk 4
Meelelahutusfunktsioonide nautimine
Sample