HP 240 G1 user manual download (Page 3 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 88
Ohutusmärkus
HOIATUS!
Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke
arvutit kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval
tasasel alusel. Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip
või riietusese) objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti
kasutamisel vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või
riietusese). Arvuti ja vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises
ohutusstandardis International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)
sätestatud välispinna temperatuuri nõuetele.
iii
Sample