HP 240 G1 user manual download (Page 26 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 88
WLAN-i häälestamine
WLAN-võrgu loomiseks ja Internetiga ühendamiseks vajate järgmisi seadmeid:
lairibamodem (DSL- või kaabelmodem)
(1)
ja kiire Interneti-teenus, mis ostetakse Interneti-
teenuse pakkujalt;
traadita ühenduse marsruuter
(2)
(eraldi ostetav);
traadita ühendusega arvuti
(3)
.
MÄRKUS.
Mõnel modemil on sisseehitatud traadita ühenduse marsruuter. Uurige Interneti-teenuse
pakkujalt, millist tüüpi modem teil on.
Järgmisel joonisel on näide Internetti ühendatud traadita võrgust ja asjakohastest seadmetest.
Soovi korral saate aja jooksul Internetti pääsemiseks võrku ühendada veel traadita ja kaabelühendust
toetavaid arvuteid.
WLAN-i häälestamisel abi saamiseks vaadake oma marsruuteri tootja või Interneti-teenuse pakkuja
antud teavet.
Traadita ühenduse marsruuteri konfigureerimine
WLAN-i häälestamisel abi saamiseks vaadake oma marsruuteri tootja või Interneti-teenuse pakkuja
antud teavet.
MÄRKUS.
Traadita ühendust toetav arvuti on soovitatav alguses ühendada marsruuteriga sellega
kaasas oleva kaabli abil. Kui arvuti loob edukalt Interneti-ühenduse, eemaldage kaabel ja looge
seejärel Interneti-ühendus traadita võrgu kaudu.
WLAN-i kaitsmine
Kui häälestate uut WLAN-i või kasutate olemasolevat WLAN-i, lubage alati turvafunktsioonid, et
kaitsta arvutit volitamata juurdepääsu eest. WLAN-id avalikes kohtades (tööpunktid), nagu kohvikud
ja lennujaamad, ei pruugi üldse kaitset pakkuda. Kui tunnete muret oma arvuti turvalisuse pärast
tööpunktis, piirduge oma võrgutegevuses mittekonfidentsiaalsete meilisõnumite ja Interneti
tavapärase sirvimisega.
Kuna traadita ühenduse raadiosignaalid levivad ka väljaspool võrku, saavad teised WLAN-seadmed
kaitsmata signaale kasutada. WLAN-i saab kaitsta järgmiste ettevaatusabinõudega.
Kasutage tulemüüri.
Tulemüür kontrollib nii andmeid kui ka võrku saadetavaid andmepäringuid ja blokeerib kõik
kahtlased elemendid. Tulemüüre on saadaval nii tarkvarana kui ka riistvarana. Mõni võrk
kasutab kombinatsiooni mõlemast.
Kasutage traadita ühenduse krüptimist.
Traadita ühenduse krüptimine kasutab turvasätteid, et krüptida ja dekrüptida andmeid, mida
võrgu kaudu edastatakse. Lisateavet leiate spikri ja toe rakendusest.
16
Peatükk 3
Ühenduse loomine võrguga
Sample