HP 240 G1 user manual download (Page 24 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 88
3
Ühenduse loomine võrguga
Saate arvutit kõikjale kaasa võtta. Ka kodus olles võite maailma avastada ja saada teavet miljonitelt
veebisaitidelt, kasutades oma arvutit ja traadiga või traadita võrguühendust. See peatükk aitab teil
maailmaga ühenduse luua.
Ühenduse loomine traadita võrguga
Traadita ühenduse tehnoloogia edastab andmeid raadiolainete, mitte kaabli kaudu. Teie arvuti võib
olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest.
Traadita kohtvõrgu (WLAN) seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse
Wi-Fi-võrguks, traadita LAN-iks või WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu
lennujaamad, restoranid, kohvikud, hotellid ja ülikoolid. WLAN-i puhul suhtleb mobiilne traadita
ühenduse seade teie arvutis traadita ühenduse marsruuteri või pääsupunktiga.
Bluetooth-seade – loob personaalvõrgu (PAN), et luua ühendusi muude Bluetooth-ühendust
võimaldavate seadmetega, nagu arvutid, telefonid, printerid, peakomplektid, kõlarid ja
kaamerad. PAN-võrgus suhtleb iga seade teiste seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema
suhteliselt lähestikku, tavaliselt üksteisest kuni 10 meetri kaugusel.
Lisateabe saamiseks traadita ühenduse tehnoloogia kohta uurige spikri ja toe rakendusest
asjakohast teavet ja veebisaitide linke.
Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine
Arvuti raadiovõrguseadmeid saate juhtida järgmiste funktsioonidega.
Traadita ühenduse nupp, lüliti või klahv (selles peatükis nimetatakse seda traadita ühenduse
nupuks)
HP Connection Manageri tarkvara
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
Traadita ühenduse nupu kasutamine
Arvutil on traadita ühenduse nupp, vähemalt üks traadita ühenduse seade ja olenevalt arvuti mudelist
üks või kaks traadita ühenduse märgutuld. Kõik arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases
lubatud, seega arvuti sisselülitamisel põleb traadita ühenduse märgutuli (valge).
Traadita ühenduse märgutuli näitab arvuti traadita ühenduse seadmete üldist toiteolekut, mitte ainult
ühe seadme olekut. Kui traadita ühenduse märgutuli on valge, on vähemalt üks traadita ühenduse
seade sisse lülitatud. Kui traadita ühenduse märgutuli ei põle, on kõik traadita ühenduse seadmed
välja lülitatud.
Kuna arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases lubatud, saab traadita ühenduse nupu abil kõik
traadita ühenduse seadmed korraga sisse või välja lülitada. Eraldiseisvaid traadita ühenduse
seadmeid saab juhtida tarkvara HP Connection Manager kaudu.
Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine
Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse abil saab häälestada ühenduse või võrgu, luua võrguga ühenduse,
hallata traadita võrke ning diagnoosida ja lahendada võrguprobleeme.
14
Peatükk 3
Ühenduse loomine võrguga
Sample