HP 240 G1 user manual download (Page 21 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 88
Klahvid
Komponent
Kirjeldus
(1)
Klahv
esc
Kuvab süsteemiteabe, kui vajutada koos klahviga
fn
.
(2)
Klahv
fn
Kuvab süsteemiteabe, kui vajutada koos klahviga
esc
.
(3)
Windowsi logo klahv
Kuvab Windowsi menüü Start.
(4)
Toiminguklahvid
Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone.
(5)
Windowsi rakenduseklahv
Kuvab kursori all asuvate üksuste kiirmenüü.
Pealmine pool
11
Sample