HP 240 G1 user manual download (Page 20 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 88
Nupud
Komponent
Kirjeldus
Toitenupp
Kui arvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu
arvuti sisselülitamiseks.
Kui arvuti on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu
unerežiimi aktiveerimiseks.
Kui arvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu
unerežiimist väljumiseks.
Kui arvuti on talveunerežiimis, vajutage see nupp
talveunerežiimist väljumiseks alla.
Kui arvuti ei reageeri ja Microsoft® Windows®-i
sulgemistoimingutest pole abi, vajutage arvuti
väljalülitamiseks toitenuppu ja hoidke seda vähemalt 5
sekundit all.
ETTEVAATUST.
Toitenupu vajutamisel ja all hoidmisel
kaob salvestamata teave.
Toitesätete kohta lisateabe saamiseks valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Energiarežiimi
suvandid
või vaadake peatükki
Toitehaldus
lk
33
.
10
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample