HP 240 G1 user manual download (Page 2 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 88
© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth on selle omanikule kuuluv
kaubamärk ja Hewlett-Packard Company
kasutab seda litsentsi alusel. Intel on
ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA-
s ja teistes riikides. Microsoft ja Windows
on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s
registreeritud kaubamärgid. SD logo on
selle omaniku kaubamärk.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega
kaasnevates garantii lühiavaldustes.
Käesolevas dokumendis avaldatut ei või
mingil juhul tõlgendada täiendava garantii
pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade
ega väljajätmiste eest.
Teine trükk: aprill 2013
Esimene trükk: aprill 2012
Dokumendi number: 681034-E42
Tootemärkus
Selles juhendis on kirjeldatud funktsioone,
mis on enamiku mudelite puhul samad.
Mõni funktsioonidest ei pruugi teie arvutis
saadaval olla.
Tarkvaratingimused
Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla
laadides või mis tahes muul viisil kasutades
nõustute, et olete kohustatud järgima HP
lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA)
tingimusi. Kui te litsentsilepingu
tingimustega ei nõustu, on ainuke teile
saadaolev heastamisvahend kogu selle
toote (riistvara ja tarkvara) kasutamata
tagastamine 14 päeva jooksul raha
tagasimakse taotlemiseks kooskõlas
ostukoha tagasimaksetingimustega.
Lisateabe saamiseks või arvuti eest täieliku
tagasimakse taotlemiseks võtke palun
ühendust ostukohaga (müüjaga).
Sample