HP 240 G1 user manual download (Page 18 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 88
Pealmine pool
Puuteplaat
Komponent
Kirjeldus
(1)
Puuteplaadi sisse-/väljalülitusnupp
Lülitab puuteplaadi sisse või välja.
(2)
Puuteplaadi märgutuli
Sees: puuteplaat on välja lülitatud.
Väljas: puuteplaat on sisse lülitatud.
(3)
Puuteplaadi ala
Liigutab ekraanil olevat kursorit ja valib või aktiveerib
ekraanil üksusi.
(4)
Puuteplaadi vasakpoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp.
(5)
Puuteplaadi parempoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp.
8
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample