HP 240 G1 user manual download (Page 17 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 88
Ekraan
Komponent
Kirjeldus
(1)
Sisemine ekraanilüliti
Lülitab ekraani välja ja arvuti unerežiimi, kui ekraan suletakse
siis, kui toide on sisse lülitatud.
MÄRKUS.
Kui ekraan on suletud, pole sisemist ekraanilülitit
näha.
(2)
WLAN-i antennid (2)*
Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita
kohtvõrkudega (WLAN) suhtlemiseks.
(3)
Sisemine mikrofon
Salvestab heli.
(4)
Veebikaamera
Salvestab videot, jäädvustab fotosid ning võimaldab video
voogesituse abil pidada videokonverentse ja võrguvestlusi.
Veebikaamera kasutamiseks valige
Start
>
Kõik programmid
>
Suhtlemine ja vestlused
>
CyberLink YouCam
.
(5)
Veebikaamera märgutuli
Sees: veebikaamera on kasutusel.
* Antenne pole väljastpoolt näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse
signaali takistavaid esemeid. Teavet teie riigis või regioonis kehtivate raadioside eeskirjade kohta leiate jaotisest
Eeskirjade,
ohutus- ja keskkonnaalane teave
. Dokument on saadaval spikri ja toe rakenduses.
Ekraan
7
Sample