HP 240 G1 user manual download (Page 16 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 88
Komponent
Kirjeldus
(9)
Kõvaketta märgutuli
Vilkuv valge: kõvaketas on kasutusel.
(10)
Toite märgutuli
Valge: arvuti on sisse lülitatud.
Vilkuv valge: arvuti on unerežiimis, mis on
energiasäästlik režiim. Arvuti lülitab kuvari ja muude
ebavajalike komponentide toite välja.
Kustunud: arvuti on välja lülitatud või talveunerežiimis.
Talveunerežiim on energiasäästlik režiim, mis kasutab
kõige vähem toidet.
6
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample