HP 240 G1 user manual download (Page 13 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 88
2
Arvuti tundmaõppimine
Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta
Valige
Start
>
Arvuti
.
Kuvatakse loend kõigist arvutisse installitud seadmetest, sh optilised draivid, pooljuhtkettad (SSD-d)
või lisakõvaketas.
Arvutis oleva tarkvara loendi nägemiseks valige
Start
>
Kõik programmid
.
Esikülg
Komponent
Kirjeldus
Kõlarid (2)
Toovad kuuldavale heli.
Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta
3
Sample