HP 240 G1 user manual download (Page 86 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 86
žaruljica opti
č
kog pogona,
prepoznavanje
4
žaruljica tvrdog diska
6
žaruljica web-kamere,
prepoznavanje
7, 19
Žaruljica za TouchPad
8
žaruljice
beži
č
no
9
caps lock
9
napajanje
6, 9
opti
č
ki pogon
4
prilagodnik izmjeni
č
nog
napona
4
TouchPad
8
tvrdi disk
6
web-kamera
7, 19
76
Kazalo
Sample