HP 240 G1 user manual download (Page 84 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 86
lozinke
Setup Utility (BIOS)
57
Windows
57
lozinke programa Setup Utility
(BIOS)
57
Lozinke za sustav Windows
57
M
mediji za
č
itanje
33
mediji za zapisivanje
33
medij za oporavak
stvaranje
65
stvaranje pomo
ć
u programa HP
Recovery Manager
65
memorijski modul
uklanjanje
52
umetanje
53
zamjena
51
mirovanje
izlaz
33
pokretanje
33
miš, vanjski
postavljanje postavki
25
mjera
č
napajanja
34
mrežna uti
č
nica, prepoznavanje
5
N
najbolji postupci
1
napajanje
baterija
35
ušteda
36
napajanje iz baterije
35
naziv i broj proizvoda, ra
č
unalo
13
O
o
č
uvanje, energija
36
odjeljak za tvrdi disk,
prepoznavanje
12
održavanje
č
ć
enje diska
50
Defragmentacija diska
50
oporavak
66, 67
diskovi
65, 69
HP Recovery Manager
68
mediji
69
podržani diskovi
65
pokretanje
68
sustav
68
upotreba HP-ova medija za
oporavak
65
USB flash pogon
69
oporavak izvornog sustava
68
oporavak sustava
68
oporavak umanjene slike
68
opti
č
ki disk
uklanjanje
44
umetanje
43
opti
č
ki pogon, prepoznavanje
4,
19
osvježavanje
67
ra
č
unalo
66
oznaka atesta beži
č
nih ure
đ
aja
13
oznaka Bluetooth
13
oznaka WLAN
13
oznake
atest beži
č
nih ure
đ
aja
13
Bluetooth
13
regulatorne
13
serijski broj
13
servisne
13
WLAN
13
P
particija za oporavak
68
uklanjanje
69
podržani diskovi
oporavak
65
pogonski mediji
33
Postavka veze na internet
16
postavke napajanja
34
postavljanje WLAN-a
16
postavljanje zaštite lozinkom po
izlasku iz stanja mirovanja ili
hibernacije
34
povezivanje s WLAN-om
17
PowerDVD
24
prekida
č
ugra
đ
enog zaslona,
prepoznavanje
7
pretinac za beži
č
ni modul,
prepoznavanje
12
pretinac za memorijski modul,
prepoznavanje
12
priklju
č
ak, napajanje
4
priklju
č
ak za napajanje,
prepoznavanje
4
priklju
č
ak za vanjski monitor
5,
21
priklju
č
ak za vanjski monitor,
prepoznavanje
20
priklju
č
ci
HDMI
5, 20, 22
USB
4, 5, 19
vanjski monitor
5, 20, 21
VGA
21
prilagodnik izmjeni
č
nog napona
4
provjera audiofunkcija
21
putovanje s ra
č
unalom
13, 37, 54
R
ra
č
unalo, putovanje
37
radno okruženje
70
recikliranje
ra
č
unalo
66, 67
redoslijed za pokretanje sustava
mijenjanje programa HP
Recovery Manager
69
regulatorne informacije
oznake atesta beži
č
nih
ure
đ
aja
13
regulatorna oznaka
13
rješavanje problema
prilagodnik izmjeni
č
nog
napona
38
S
serijski broj
13
serijski broj, ra
č
unalo
13
servisne oznake
pronalaženje
13
sigurnosna ažuriranja za sustav
Windows, instalacija
58
sigurnosne kopije
64
sigurnosni kabel, instaliranje
59
Sigurnosni softver za Internet,
upotreba
58
sigurnosni ure
đ
aji u zra
č
nim
lukama
47
sigurnost, beži
č
na veza
16
softver
CyberLink PowerDVD
24
č
ć
enje diska
50
Defragmentacija diska
50
softverska ažuriranja, instalacija
58
softverski vatrozid
58
Softver Wireless Assistant
14
74
Kazalo
Sample