HP 240 G1 user manual download (Page 83 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 86
Kazalo
A
antivirusni softver, upotreba
58
audiofunkcije, provjera
21
B
baterija
o
č
uvanje energije
36
odlaganje
37
pohranjivanje
37
rješavanje niske razine
napunjenosti baterije
37
zamjena
38
beži
č
na mreža, zaštita
59
beži
č
na mreža (WLAN)
funkcionalni domet
17
javna WLAN veza
17
korporacijska WLAN veza
17
potrebna oprema
16
povezivanje
17
sigurnost
16
upotreba
15
BIOS
ažuriranje
61
preuzimanje ažuriranja
62
utvr
đ
ivanje verzije
61
Bluetooth ure
đ
aj
14, 17
briga o ra
č
unalu
54
C
CyberLink PowerDVD
24
Č
č
ć
enje ra
č
unala
54
č
uvanje baterije
37
D
digitalna kartica
umetanje
41
dostava ra
č
unala
54
E
elektrostati
č
ki izboj
72
G
gašenje ra
č
unala
39
gesta pomicanja na TouchPadu
26
gesta rotiranja na TouchPadu
27
gesta stiskanja na TouchPadu
27
gesta zumiranja na TouchPadu
27
geste TouchPada
pomicanje
26
rotiranje
27
stiskanje
27
zumiranje
27
gumbi
izbacivanje opti
č
nog pogona
4
napajanje
10
TouchPad – desna tipka
8
TouchPad – lijeva tipka
8
TouchPad uklju
č
eno/
isklju
č
eno
8
gumb za beži
č
nu vezu
14
gumb za uklju
č
ivanje i
isklju
č
ivanje, prepoznavanje
10
gumb za va
đ
enje opti
č
kog pogona,
prepoznavanje
4
H
HDMI
konfiguriranje zvuka
23
HDMI priklju
č
ak, prepoznavanje
5
HDMI priklju
č
ak, priklju
č
ivanje
22
HDMI uti
č
nica, prepoznavanje
20
hibernacija
omogu
ć
ivanje
34
pokrenuta tijekom kriti
č
ne
razine napunjenosti baterije
37
HP-ova particija za oporavak
68
oporavak
68
uklanjanje
69
HP-ova softverska ažuriranja i
ažuriranja drugih proizvo
đ
a
č
a,
instalacija
59
HP-ov medij za oporavak
oporavak
69
stvaranje
65
HP Recovery Manager
68
ispravljanje problema s
podizanjem sustava
69
pokretanje
68
I
informacije o bateriji,
pronalaženje
36
instaliranje
brava dodatnog sigurnosnog
kabela
59
klju
č
na sigurnosna ažuriranja
58
isklju
č
ivanje
39
izbrisane datoteke
vra
ć
anje
66
J
javna WLAN veza
17
K
kabeli
USB
41
komponente
desna strana
4
donje
12
lijeva strana
5
odozgo
8
prednje
3
zaslon
7
koncentratori
40
konfiguriranje zvuka za HDMI
23
kontrole beži
č
ne veze
gumb
14
operacijski sustav
14
Softver Wireless Assistant
14
korporacijska WLAN veza
17
kriti
č
na razina napunjenosti
baterije
37
L
ležište baterije
12, 13
Kazalo
73
Sample