HP 240 G1 user manual download (Page 80 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 86
12
Tehni
č
ki podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u
inozemstvo s ra
č
unalom.
Ra
č
unalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeni
č
nog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeni
č
nog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u
rasponu od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se ra
č
unalo može napajati iz samostalnog izvora
napajanja istosmjernim naponom, ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjeni
č
ni napon ili
istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio za upotrebu na ovom ra
č
unalu.
Ra
č
unalo može za napajanje upotrebljavati istosmjerni napon unutar sljede
ć
ih specifikacija. Radni
napon i struja ovise o platformi.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
18,5 V istosmjernog napona pri 3,5 A ili 19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A –
65 W
19 V istosmjernog napona pri 4,74 A ili 19,5 V istosmjernog napona pri 4,62 A –
90 W
DC utika
č
vanjskog HP napajanja
NAPOMENA:
Ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s me
đ
ufaznim
naponom ne višim od 240 V rms.
NAPOMENA:
Radni napon i jakost struje ra
č
unala navedeni su na oznaci s pravnim podacima o
sustavu.
Radno okruženje
Faktor
Metrika
SAD
Temperatura
Uklju
č
eno
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isklju
č
eno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Relativna vlažnost
(bez kondenzacije)
Uklju
č
eno
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Isklju
č
eno
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Najviša visina
(bez pritiska)
70
Poglavlje 12
Tehni
č
ki podaci
Sample