HP 240 G1 user manual download (Page 8 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 86
9
Zaštita ra
č
unala i podataka
..........................................................................................................................
56
Upotreba lozinki
..................................................................................................................................
56
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
............................................................................
57
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
.........................................................
57
Upotreba sigurnosnog softvera za internet
........................................................................................
58
Upotreba antivirusnog softvera
..........................................................................................
58
Upotreba softverskog vatrozida
.........................................................................................
58
Instalacija softverskih ažuriranja
........................................................................................................
58
Instaliranje ažuriranja za sustav Windows
.........................................................................
58
Instalacija HP-ovih softverskih ažuriranja i ažuriranja drugih proizvo
đ
a
č
a
........................
59
Zaštita beži
č
ne mreže
........................................................................................................................
59
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
...............................................................................
59
Upotreba dodatnog sigurnosnog kabela
............................................................................................
59
10
Upotreba programa Setup Utility (BIOS) i Dijagnostike sustava
............................................................
61
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
..........................................................................................
61
Ažuriranje BIOS-a
..............................................................................................................................
61
Utvr
đ
ivanje verzije BIOS-a
.................................................................................................
61
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
.........................................................................................
62
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika sustava)
.......................................................
62
11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
.................................................................................
64
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
............................................................................
64
Stvaranje HP-ova medija za oporavak
..............................................................................
65
Vra
ć
anje i oporavak
............................................................................................................................
66
Upotreba Osvježavanja sustava Windows za brz i jednostavan oporavak
........................
67
Uklanjanje svega i ponovna instalacija sustava Windows
.................................................
67
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
........................................................
68
Što trebate znati
................................................................................................
68
Upotreba HP-ove particije za oporavak za oporavak umanjene slike (samo
odabrani modeli)
...............................................................................................
68
Upotreba HP-ova medija za oporavak
..............................................................
69
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
........................................................
69
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak
...........................................................................
69
12
Tehni
č
ki podaci
...........................................................................................................................................
70
Ulazno napajanje
................................................................................................................................
70
Radno okruženje
................................................................................................................................
70
13
Elektrostati
č
ko pražnjenje
.........................................................................................................................
72
viii
Sample