HP 240 G1 user manual download (Page 79 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 86
Upotreba HP-ova medija za oporavak
HP-ov medij za oporavak možete upotrijebiti za oporavak originalnog sustava. Taj na
č
in može se
upotrijebiti ako sustav nema HP-ovu particiju za oporavak ili ako tvrdi disk ne radi ispravno.
1.
Ako je mogu
ć
e, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Umetnite prvi HP-ov disk za oporavak koji ste stvorili u opti
č
ki pogon na ra
č
unalu ili na dodatni
vanjski opti
č
ki pogon te ponovno pokrenite ra
č
unalo.
– ili –
Umetnite HP-ov USB flash pogon za oporavak koji ste stvorili u USB priklju
č
ak na ra
č
unalu, a
zatim ponovno pokrenite ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Ako se ra
č
unalo automatski ponovno ne pokrene u programu HP Recovery
Manager, mora se promijeniti redoslijed podizanja sustava ra
č
unala. Pogledajte odjeljak
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
na stranici
69
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
Ako se ra
č
unalo ponovno ne pokrene u programu HP Recovery Manager, možete promijeniti
redoslijed podizanja sustava ra
č
unala, odnosno redoslijed ure
đ
aja u sustavu BIOS gdje ra
č
unalo traži
informacije o pokretanju. Možete promijeniti odabir za opti
č
ki pogon ili USB flash pogon.
Za promjenu redoslijeda podizanja sustava:
1.
Umetnite HP-ov medij za oporavak koji ste stvorili.
2.
Ponovno pokrenite ra
č
unalo.
3.
Pritisnite tipku
esc
dok se ra
č
unalo ponovno pokre
ć
e, a zatim pritisnite
f9
da biste vidjeli
mogu
ć
nosti podizanja sustava.
4.
Odaberite opti
č
ki pogon ili USB flash pogon s kojeg želite podignuti sustav.
5.
Slijedite upute na zaslonu.
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak
Softver HP Recovery Manager omogu
ć
uje uklanjanje HP-ove particije za oporavak kako bi se
oslobodio prostor na tvrdom disku.
VAŽNO:
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak zna
č
i da više ne možete upotrebljavati
Osvježavanje sustava Windows, Uklanjanje svega sustava Windows i opciju Ponovne instalacije
sustava Windows ili opciju HP Recovery Manager za oporavak umanjene slike. Stvorite HP-ov medij
za oporavak prije uklanjanja particije za oporavak kako biste osigurali opcije oporavka; pogledajte
odjeljak
Stvaranje HP-ova medija za oporavak
na stranici
65
.
Slijedite ove korake za uklanjanje HP-ove particijie za oporavak:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
recovery
, a zatim odaberite
HP Recovery Manager
.
2.
Odaberite
Uklanjanje particije za oporavak
i slijedite zaslonske upute za nastavak.
Vra
ć
anje i oporavak
69
Sample