HP 240 G1 user manual download (Page 78 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 86
3.
Kliknite
Promijeni postavke ra
č
unala
u donjem desnom kutu zaslona, a zatim odaberite
Op
ć
enito
na zaslonu postavki ra
č
unala.
4.
Pod
Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows
odaberite
Prvi koraci
i slijedite zaslonske upute.
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
Softver HP Recovery Manager omogu
ć
uje oporavak ra
č
unala na izvorne tvorni
č
ke postavke.
Upotrebom HP-ova medija za oporavak koji ste stvorili možete izabrati jednu od sljede
ć
ih opcija
oporavka:
Oporavak sustava – ponovo instalira originalni operacijski sustav, a zatim konigurira postavke za
programe koji su tvorni
č
ki instalirani.
Oporavak umanjene slike – ponovo instalira operacijski sustav i sve upravlja
č
ke programe
povezane s hardverom i softverom, ali ne druge softverske aplikacije.
Tvorni
č
ko vra
ć
anje – vra
ć
a ra
č
unalo u originalno tvorini
č
ko stanje brisanjem informacija s tvrdog
diska i ponovnim stvaranjem particija. Zatim ponovo instalira operacijski sustav i softver koji je
instaliran u tvornici.
HP-ova particija za oporavak (samo odabrani modeli) omogu
ć
uje Oporavak umanjenom slikom
Što trebate znati
Program HP Recovery Manager oporavlja samo tvorni
č
ki instaliran softver. Softver koji se ne
isporu
č
uje uz ra
č
unalo potrebno je preuzeti s web-mjesta proizvo
đ
a
č
a ili ga ponovno instalirati s
medija koji ste dobili od proizvo
đ
a
č
a.
Oporavak preko programa HP Recovery Manager trebao bi biti posljednje sredstvo rješavanja
problema s ra
č
unalom.
HP-ov medij za oporavak mora se upotrijebiti ako je tvrdi disk ra
č
unala u kvaru.
Za upotrebu opcija Tvorni
č
kog vra
ć
anja ili Oporavka sustava, morate upotrijebiti HP-ov medij za
oporavak.
Ako HP-ov medij za oporavak ne funkcionira, medij za oporavak sustava možete nabaviti na HP-
ovu web-mjestu. Za podršku za SAD idite na
go/contactHP
. Za svjetsku
podršku idite na
country/us/en/wwcontact_us.html
.
VAŽNO:
HP Recovery Manager ne provodi sigurnosna kopiranja osobnih podataka automatski.
Prije oporavka sigurnosno kopirajte osobne podatke koje želite zadržati.
Upotreba HP-ove particije za oporavak za oporavak umanjene slike (samo odabrani
modeli)
HP-ova particija za oporavak (samo odabrani modeli), omogu
ć
uje izvo
đ
enje oporavka umanjene slike
bez diskova za oporavak ili USB flash pogona za oporavak. Ovu vrstu oporavka možete
upotrebljavati samo ako tvrdi disk još uvijek radi.
Za pokretanje programa HP Recovery Manager s HP-ove particije za oporavak:
1.
Pritisnite
f11
dok se sustav ra
č
unala podiže.
– ili –
Pritisnite i držite
f11
dok pritiš
ć
ete gumb napajanja.
2.
Odaberite
Rješavanje problema
na izborniku opcija podizanja sustava.
3.
Odaberite
HP Recovery Manager
i slijedite upute na zaslonu.
68
Poglavlje 11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
Sample