HP 240 G1 user manual download (Page 77 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 86
Upotreba Osvježavanja sustava Windows za brz i jednostavan oporavak
Kada ra
č
unalo ne radi ispravno i morate uspostaviti stabilnost sustava, opcija Osvježavanja sustava
Windows omogu
ć
uje novi po
č
etak i zadržava ono što vam je važno.
VAŽNO:
Osvježavanje uklanja sve uobi
č
ajene aplikacije koje nisu originalno instalirane na sustav u
tvornici.
NAPOMENA:
Tijekom Osvježavanja popis uklonjenih uobi
č
ajenih aplikacija bit
ć
e spremljen kako
biste imali brz na
č
in za prikaz onog što biste mogli ponovo instalirati. Upute za ponovnu instalaciju
uobi
č
ajenih aplikacija potražite u Pomo
ć
i i podršci. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
NAPOMENA:
Tijekom osvježavanja možda
ć
e biti zatraženo dopuštenje ili lozinka. Dodatne
informacije potražite u Pomo
ć
i i podršci sustava Windows. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a
zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Za pokretanje Osvježavanja:
1.
Na po
č
etnom zaslonu postavite pokaziva
č
u gornji desni ili donji desni kut zaslona da bi se
prikazali gumbi
ć
i.
2.
Kada se pojavi popis gumbi
ć
a, kliknite
Postavke
.
3.
Kliknite
Promijeni postavke ra
č
unala
u donjem desnom kutu zaslona, a zatim odaberite
Op
ć
enito
na zaslonu postavki ra
č
unala.
4.
Pod
Osvježite ra
č
unalo bez utjecaja na datoteke
odaberite
Prvi koraci
i slijedite zaslonske
upute.
Uklanjanje svega i ponovna instalacija sustava Windows
Ponekad želite izvesti detaljno ponovno formatiranje ra
č
unala ili ukloniti osobne podatke prije no što
ga date nekome ili ra
č
unalo odnesete na recikliranje. Postupak opisan u ovom odjeljku pruža brz i
jednostavan na
č
in vra
ć
anja ra
č
unala u njegovo izvorno stanje. Ta opcija uklanja sve osobne podatke,
aplikacije i postavke s ra
č
unala te ponovno instalira sustav Windows.
VAŽNO:
Ta opcija ne pruža sigurnosne kopije podataka. Prije upotrebe ove opcije sigurnosno
kopirajte osobne podatke koje želite zadržati.
Ovu opcije možete pokrenuti pomo
ć
u tipke
f11
ili na Po
č
etnom zaslonu.
Da biste upotrijebili tipku
f11
:
1.
Pritisnite
f11
dok se sustav ra
č
unala podiže.
– ili –
Pritisnite i držite
f11
dok pritiš
ć
ete gumb napajanja.
2.
Odaberite
Rješavanje problema
na izborniku opcija podizanja sustava.
3.
Odaberite
Vra
ć
anje ra
č
unala
te slijedite upute na zaslonu.
Za upotrebu Po
č
etnog zaslona:
1.
Na po
č
etnom zaslonu postavite pokaziva
č
u gornji desni ili donji desni kut zaslona da bi se
prikazali gumbi
ć
i.
2.
Kada se pojavi popis gumbi
ć
a, kliknite
Postavke
.
Vra
ć
anje i oporavak
67
Sample