HP 240 G1 user manual download (Page 76 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 86
Vra
ć
anje i oporavak
Postoji nekoliko opcija za oporavak sustava. Izaberite na
č
in koji najbolje odgovara situaciji i razini
znanja:
Ako trebate vratiti osobne datoteke i podatke, možete upotrijebiti Povijest datoteka sustava
Windows za vra
ć
anje informacija iz sigurnosnih kopija koje ste stvorili. Za više informacija i
koraka za upotrebu Povijesti daotteka pogledajte Pomo
ć
i podršku sustava Windows. Na
po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Ako trebate riješiti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili upravlja
č
kim programom,
upotrijebite opciju Ponovne instalacije upravlja
č
kih programa i aplikacija u programu HP
Recovery Manager da biste ponovo instalirali pojedinu aplikaciju ili upravlja
č
ki program.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
recovery
, odaberite
HP Recovery Manager
, a zatim odaberite
Ponovna instalacija upravlja
č
kih programa i aplikacija
i slijedite zaslonske upute
Ako želite vratiti sustav na prethodno stanje bez gubljenja osobnih podataka, rješenje je opcija
Vra
ć
anje sustava Windows. Vra
ć
anje sustava omogu
ć
uje vra
ć
anje bez potrebe za Osvježavanje
sustava Windows ili ponovnu instalaciju. Windows stvara to
č
ke vra
ć
anja sustava automatski
tijekom ažuriranja sustava Windows i drugih postupaka održavanja sustava.
Č
ak i ako niste
ru
č
no stvorili to
č
ku vra
ć
anja, možete vratiti prethodnu to
č
ku koja je automatski stvorena. Za više
informacija i koraka za upotreba Vra
ć
anja sustava Windows pogledajte Pomo
ć
i podršku
sustava Windows. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Ako želite brz i jednostavan na
č
in za oporavak sustava bez gubitka osobnih podataka, postavki
ili aplikacija koje su unaprijed instalirane na ra
č
unalu ili kupljene u Windows trgovini, uzmite u
obzir Osvježavanje sustava Windows. Ta opcija ne zahtijeva sigurnosno kopiranje podataka na
drugi pogon. Pogledajte odjeljak
Upotreba Osvježavanja sustava Windows za brz i jednostavan
oporavak
na stranici
67
.
Ako želite vratiti ra
č
unalo u originalno stanje, Windows pruža jednostavan na
č
in za uklanjanje
svih osobnih podataka, aplikacija i postavki te ponovnu instalaciju sustava Windows.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Uklanjanje svega i ponovna instalacija sustava Windows
na stranici
67
.
Ako želite vratiti ra
č
unalo pomo
ć
u umanjene slike, možete izabrati opciju HP-ov oporavak
umanjenom slikom s HP-ove particije za oporavak (samo odabrani modeli) ili HP-ov medij za
oporavak. Oporavak umanjenom slikom instalira samo upravlja
č
ke programe i aplikacije za
hardver. Druge aplikacije uklju
č
ene u sliku i dalje su dostupne za instalaciju preko opcije
Ponovne instalacije upravlja
č
kih programa i aplikacija u programu HP Recovery Manager.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
na stranici
68
.
Ako želite oporaviti originalne tvorni
č
ke particije i sadržaj ra
č
unala, možete izabrati opcijeu
Oporavak sustava u HP-ovom mediju za oporavak. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
na stranici
68
.
Ako ste zamijenili tvrdi disk, možete upotrijebiti opciju Vra
ć
anje na tvorni
č
ke postavke na HP-
ovom mediju za oporavaka da biste vratili tvorni
č
ku sliku zamjenskog diska. Dodatne informacije
potražite u odjeljku
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
na stranici
68
.
Ako želite ukloniti particiju za oporavak kako biste vratili prostor na tvrdom disku, HP Recovery
Manager nudi opciju Uklanjanja particije za oporavak.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak
na stranici
69
.
66
Poglavlje 11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
Sample