HP 240 G1 user manual download (Page 75 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 86
slu
č
ajno izbrisane s tvrdog diska i nije ih mogu
ć
e vratiti iz koša za sme
ć
e ili ako su datoteke
ošte
ć
ene, možete vratiti datoteke koje ste sigurnosno kopirali pomo
ć
u Povijesti datoteka.
Vra
ć
anje datoteka tako
đ
er je korisno ako odlu
č
ite vratiti ra
č
unalo na zadane postavke ponovnim
instaliranjem sustava Windows ili oporavkom pomo
ć
u programa HP Recovery Manager.
NAPOMENA:
Povijest datoteka nije omogu
ć
ena prema zadanim postavkama pa je morate
uklju
č
iti.
Za više informacija i koraka za omogu
ć
avanje Povijesti datoteka sustava Windows pogledajte
Pomo
ć
i podršku sustava Windows. Na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Stvaranje HP-ova medija za oporavak
HP Recovery Manager softverski je program koji nudi na
č
in za stvaranje medija za oporavak nakon
što uspješno postavite ra
č
unalo. HP-ov medij za oporavak može se upotrijebiti za izvo
đ
enje oporavka
sustava ako je tvrdi disk ošte
ć
en. Oporavak sustava ponovo instalira izvorni operacijski sustav i
softverske programe instalirane u tvornici, a zatim konfigurira postavke za programe. HP-ov medij za
oporavak može se tako
đ
er upotrijebiti za prilagodbu sustava ili pomo
ć
pri zamjeni tvrdog diska.
Mogu
ć
e je stvoriti samo jedan komplet HP-ovog medija za oporavak. Ovim alatima za oporavak
pažljivo rukujte i držite ih na sigurnom mjestu.
HP Recovery Manager pregledava ra
č
unalo i utvr
đ
uje potreban kapacitet pohrane za prazan
USB flash pogon ili potreban broj praznih DVD diskova.
Za stvaranje diskova za oporavak ra
č
unalo mora biti opti
č
ki pogon s mogu
ć
noš
ć
u upisa na DVD
i morate upotrebljavati samo visokokvalitetne prazne diskove DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD
+R DL. Nemojte upotrebljavati diskove za višekratno snimanje kao što su CD±RW, DVD±RW,
dvoslojni DVD±RW i BD-RE (Blu-ray diskovi za višekratno snimanje); nisu kompatibilni sa
softverom HP Recovery Manager. Umjesto toga možete upotrijebiti visokokvalitetni USB flash
pogon.
Ako na ra
č
unalu ne postoji integrirani opti
č
ki pogon s mogu
ć
noš
ć
u upisa na DVD, a htjeli biste
stvoriti DVD medij za oporavak, možete upotrebljavati vanjski opti
č
ki pogon (kupuje se zasebno)
za stvaranje diskova za opoaravak ili ih za svoje ra
č
unalo možete nabaviti na HP-ovu web-
mjestu. Za podršku za SAD idite na
go/contactHP
. Za svjetsku podršku idite
na
country/us/en/wwcontact_us.html
. Ako upotrebljavate vanjski opti
č
ki
pogon, mora biti povezan izravno na USB priklju
č
nicu na ra
č
unalu; pogon se ne može povezati s
USB priklju
č
nicom na vanjskom ure
đ
aju, npr. s USB koncentratorom.
Prije izrade medija za oporavak provjerite je li ra
č
unalo priklju
č
eno na izmjeni
č
no napajanje.
Taj postupak može potrajati do sat vremena ili više. Nemojte prekidati postupak izrade.
Ako je potrebno, iz programa možete iza
ć
i prije dovršetka izrade svih DVD-ova za oporavak. HP
Recovery Manager završit
ć
e prženje trenuta
č
nog DVD-a. Sljede
ć
i put kad pokrenete HP
Recovery Manager, dobit
ć
ete upit za nastavak i preostali diskovi
ć
e se pržiti.
Za stvaranje HP-ova medija za oporavak:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
recovery
, a zatim odaberite
HP Recovery Manager
.
2.
Odaberite
Stvaranje medija za oporavak
i slijedite zaslonske upute za nastavak.
Ako želite oporaviti sustav, pogledajte odjeljak
Oporavak pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
na stranici
68
.
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
65
Sample