HP 240 G1 user manual download (Page 71 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 86
10
Upotreba programa Setup Utility
(BIOS) i Dijagnostike sustava
Program Setup Utility ili Basic Input/Output System (BIOS) upravlja komuniciranjem izme
đ
u svih
ulaznih i izlaznih ure
đ
aja u sustavu (kao što su diskovni pogoni, monitor, tipkovnica, miš i pisa
č
).
Program Setup Utility (BIOS) sadrži postavke o vrstama instaliranih ure
đ
aja, redoslijed uklju
č
ivanja
pri pokretanju ra
č
unala, kao i iznos sistemske i proširene memorije.
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
Da biste pokrenuli Setup Utility (BIOS), uklju
č
ite ili ponovno pokrenite ra
č
unalo, a zatim brzo pritisnite
tipku
f10
.
Informacije o tome kako navigirati programom Setup Utility (BIOS) nalaze se na dnu zaslona.
NAPOMENA:
Promjene u programu Setup Utility (BIOS) valja
č
initi iznimno oprezno. Pogreške
mogu sprije
č
iti pravilno funkcioniranje ra
č
unala.
Ažuriranje BIOS-a
Na HP-ovu web-mjestu mogu biti dostupne ažurirane verzije BIOS-a.
Ve
ć
ina ažuriranja BIOS-a na HP-ovu web-mjestu zapakirano je u komprimirane datoteke pod
nazivom
SoftPaqs
.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt s informacijama o instaliranju i otklanjanju
poteško
ć
a s datotekom.
Utvr
đ
ivanje verzije BIOS-a
Da biste utvrdili sadrže li dostupna ažuriranja BIOS-a novije verzije od trenuta
č
no instaliranih na
ra
č
unalo, morate znati koja je verzija BIOS-a sustava trenuta
č
no instalirana.
Informacije o verziji BIOS-a (poznate i kao
ROM datum
i
System BIOS
) možete prikazati pritiskom na
fn
+
esc
(ako ste ve
ć
u sustavu Windows) ili upotrebom programa Setup Utility (BIOS).
1.
Pokrenite Setup Utility (BIOS).
2.
Pomo
ć
u tipki sa strelicama odaberite
Glavno
.
3.
Da biste izašli iz programa Setup Utility (BIOS) bez spremanja promjena, pomo
ć
u tipki sa
strelicama odaberite
Izlaz
>
Iza
đ
i bez spremanja promjena
, a zatim pritisnite
Enter
.
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
61
Sample