HP 240 G1 user manual download (Page 70 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 86
3.
Umetnite sigurnosni kabel u utor za sigurnosni kabel na ra
č
unalu
(3)
, a potom zaklju
č
ajte
sigurnosni kabel pomo
ć
u klju
č
a.
4.
Izvadite klju
č
te ga pohranite na sigurno mjesto.
60
Poglavlje 9
Zaštita ra
č
unala i podataka
Sample