HP 240 G1 user manual download (Page 7 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 86
Uklanjanje korisni
č
ki zamjenjive baterije
...........................................................................
35
Pronalaženje informacija o bateriji
.....................................................................................
36
Ušteda energije baterije
.....................................................................................................
36
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
............................................................
36
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
...................................................................
37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko
napajanje
...........................................................................................................
37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja
...........................................................................................................
37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad ra
č
unalo ne može iza
ć
i
iz stanja hibernacije
...........................................................................................
37
Pohranjivanje korisni
č
ki zamjenjive baterije
......................................................................
37
Odlaganje korisni
č
ki zamjenjive baterije
............................................................................
37
Zamjena korisni
č
ki zamjenjive baterije
..............................................................................
38
Rad uz vanjsko napajanje
..................................................................................................................
38
Otklanjanje poteško
ć
a s prilagodnikom izmjeni
č
nog napona
.............................................................
38
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
.........................................................................................................................
39
7
Upravljanje i dijeljenje informacija
..............................................................................................................
40
Upotreba USB ure
đ
aja
.......................................................................................................................
40
Priklju
č
ivanje USB ure
đ
aja
................................................................................................
40
Uklanjanje USB ure
đ
aja
.....................................................................................................
41
Umetanje i uklanjanje digitalne kartice za pohranu
............................................................................
41
Upotreba opti
č
kih pogona
..................................................................................................................
42
Umetanje opti
č
kog diska
....................................................................................................
43
Uklanjanje opti
č
kog diska
..................................................................................................
44
Dijeljenje podataka i pogona te pristup softveru
................................................................
45
8
Održavanje ra
č
unala
.....................................................................................................................................
47
Poboljšanje performansi
.....................................................................................................................
47
Rukovanje pogonima
.........................................................................................................
47
Vra
ć
anje tvrdog diska
........................................................................................................
48
Upotreba defragmentacije diska
........................................................................................
50
Upotreba
Č
ć
enja diska
....................................................................................................
50
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula
.......................................................................
51
Ažuriranje programa i upravlja
č
kih programa
.....................................................................................
53
Č
ć
enje ra
č
unala
...............................................................................................................................
54
Č
ć
enje zaslona, bo
č
nih strana i poklopca
.......................................................................
54
Č
ć
enje TouchPada i tipkovnice
.......................................................................................
54
Putovanje ili transport ra
č
unala
..........................................................................................................
54
vii
Sample