HP 240 G1 user manual download (Page 69 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 86
Instalacija HP-ovih softverskih ažuriranja i ažuriranja drugih proizvo
đ
a
č
a
HP preporu
č
uje da redovito ažurirate softver i upravlja
č
ke programe koji su izvorno instalirani na
ra
č
unalo. Najnovije verzije preuzmite na web-mjestu
support
. Na tom se web-
mjestu možete registrirati i za primanje automatskih obavijesti o ažuriranjima kada budu dostupna.
Ako ste nakon kupnje ra
č
unala instalirali softver drugog proizvo
đ
a
č
a, redovito ga ažurirajte.
Softverske tvrtke osiguravaju softverska ažuriranja za svoje proizvode radi otklanjanja sigurnosnih
problema i poboljšanja funkcionalnosti softvera.
Zaštita beži
č
ne mreže
Pri postavljanju beži
č
ne mreže uvijek omogu
ć
ite sigurnosne zna
č
ajke. Dodatne informacije potražite
u odjeljku
Zaštita WLAN-a
na stranici
16
.
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
Redovito stvarajte sigurnosne kopije softverskih programa i podataka da biste ih zaštitili od trajnog
gubitka ili ošte
ć
ivanja zbog napada virusa ili softverskog, odnosno hardverskog kvara. Dodatne
informacije potražite u odjeljku
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
na stranici
64
.
Upotreba dodatnog sigurnosnog kabela
Sigurnosni kabel, koji se kupuje zasebno, zamišljen je kao sredstvo odvra
ć
anja, no on ne može
sprije
č
iti nepravilno rukovanje ra
č
unalom ili njegovu kra
đ
u. Sigurnosne kabelske blokade samo su
jedan od nekoliko na
č
ina koje treba upotrebljavati u sklopu potpunog sigurnosnog rješenja kako bi se
pove
ć
ala zaštita od kra
đ
e.
Utor za sigurnosni kabel na vašem ra
č
unalu može se djelomi
č
no razlikovati u odnosu na ilustraciju u
ovom odjeljku. Mjesto utora za sigurnosni kabel na ra
č
unalu potražite u odjeljku
Upoznavanje
ra
č
unala
na stranici
3
.
1.
Omotajte sigurnosni kabel oko nepomi
č
nog predmeta.
2.
Umetnite klju
č
(1)
u bravu sigurnosnog kabela
(2)
.
Zaštita beži
č
ne mreže
59
Sample