HP 240 G1 user manual download (Page 66 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 86
9
Zaštita ra
č
unala i podataka
Ra
č
unalna je sigurnost klju
č
na za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti vaših podataka.
Standardna sigurnosna rješenja koja pruža operacijski sustav Windows, HP-ove aplikacije, program
Setup Utility (BIOS) koji nije dio sustava Windows i softver drugih proizvo
đ
a
č
a mogu pridonijeti zaštiti
ra
č
unala od brojnih rizika kao što su virusi, crvi i druge vrste zlonamjernog koda.
VAŽNO:
Neke sigurnosne zna
č
ajke navedene u ovom poglavlju možda ne
ć
e biti dostupne na
vašem ra
č
unalu.
Opasnost za ra
č
unalo
Sigurnosna zna
č
ajka
Neovlaštena upotreba ra
č
unala
Lozinka pri pokretanju
Ra
č
unalni virusi
Antivirusni softver
Neovlašteni pristup podacima
Softver vatrozida
Neovlašteni pristup programu Setup Utility (BIOS) i ostalim
podacima za identifikaciju sustava
Administratorska lozinka
Trenutne ili budu
ć
e opasnosti za ra
č
unalo
Ažuriranja softvera
Neovlašteni pristup Windows korisni
č
kom ra
č
unu
Korisni
č
ka lozinka
Neovlašteno uklanjanje ra
č
unala
Brava sigurnosnog kabela
Upotreba lozinki
Lozinka je skup odabranih znakova, a svrha joj je zaštititi podatke na ra
č
unalu i internetske
transakcije. Mogu
ć
e je postaviti nekoliko vrsta lozinki. Kada ste, primjerice, prvi put postavljali
ra
č
unalo, od vas se zatražilo da stvorite korisni
č
ku lozinku radi zaštite ra
č
unala. Dodatne lozinke
mogu
ć
e je postaviti u sustavu Windows ili u programu HP Setup Utility (BIOS) koji je unaprijed
instaliran na ra
č
unalo.
Možda
ć
e vam postupak olakšati
č
injenica da istu lozinku možete upotrijebiti za program Setup Utility
(BIOS) i za sigurnosnu zna
č
ajku sustava Windows.
Pro
č
itajte sljede
ć
e savjete za izradu i spremanje lozinki:
Da biste smanjili rizik od nemogu
ć
nosti pristupa zaklju
č
anom ra
č
unalu, zabilježite svaku lozinku i
pohranite je na sigurnom mjestu dalje od ra
č
unala. Ne spremajte lozinku u datoteke na ra
č
unalu.
Prilikom stvaranja lozinki slijedite zahtjeve koje postavlja program.
Lozinke mijenjajte barem svaka tri mjeseca.
Idealna je lozinka duga, a sastoji se od slova, interpunkcijskih znakova, simbola i brojeva.
Prije no što ra
č
unalo pošaljete na servis, stvorite sigurnosne kopije datoteka, izbrišite povjerljive
datoteke, a potom uklonite sve postavke lozinke.
Dodatne informacije o Windows lozinkama, poput lozinke
č
uvara zaslona, pogledajte Pomo
ć
i
podršku. Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu
aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
56
Poglavlje 9
Zaštita ra
č
unala i podataka
Sample