HP 240 G1 user manual download (Page 64 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 86
s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravlja
č
kih programa ne
ć
ete izvu
ć
i najviše iz svoje
opreme.
Preuzmite najnovije verzije HP-ovih programa i upravlja
č
kih programa te se registrirajte za primanje
obavijesti o automatskim ažuriranjima kada nove verzije postanu dostupne. Za podršku za SAD idite
na
go/contactHP
. Za svjetsku podršku idite na
country/us/
en/wwcontact_us.html
.
Č
ć
enje ra
č
unala
Č
ć
enjem ra
č
unala i vanjskih ure
đ
aja održavate ih u dobrom radnom stanju. Ako ne
č
istite ra
č
unalo,
mogu se nakupiti
č
estice prašine i prljavštine.
OPREZ:
Izbjegavajte upotrebu sljede
ć
ih proizvoda za
č
ć
enje ra
č
unala:
Jake otopine kao što je alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen klorid i hidrokarboni mogu trajno
oštetiti površinu ra
č
unala.
Č
ć
enje zaslona, bo
č
nih strana i poklopca
Lagano obrišite zaslon pomo
ć
u meke krpe bez vlakana navlažene
bezalkoholnim
sredstvom za
č
ć
enje stakla. Pustite da se zaslon osuši prije zatvaranja poklopca ra
č
unala.
Pomo
ć
u unaprijed navlažene jednokratne maramice o
č
istite bo
č
ne strane i poklopac. Vlaknasti
materijali, primjerice papirnati ru
č
nici, mogu izgrepsti ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Prilikom
č
ć
enja poklopca ra
č
unala, radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili
prašinu i otpatke.
Č
ć
enje TouchPada i tipkovnice
OPREZ:
Nikad nemojte dopustiti da teku
ć
ina prodre izme
đ
u tipki na tipkovnici,
č
ak i kada
č
istite
ra
č
unalo. To može trajno oštetiti unutarnje komponente.
Dodirnu plo
č
icu (TouchPad) i tipkovnicu o
č
istite mekanom krpom od mikrovlakana ili
antistati
č
kom krpom bez ulja (kao što je "jelenja koža") navlaženom
bezalkoholnim
sredstvom za
č
ć
enje stakala ili prikladnim jednokratnim maramicama.
Da biste sprije
č
ili tipke od lijepljenja te da biste uklonili prašinu, vlakna i
č
estice izme
đ
u tipki,
upotrijebite limenku komprimiranog zraka sa slamkom.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od elektri
č
nog udara ili ošte
ć
enja unutarnjih
komponenti, nemojte upotrebljavati nastavak usisava
č
a za
č
ć
enje tipkovnice. Usisava
č
može
na površini tipkovnice nataložiti prljavštinu iz ku
ć
anstva.
Putovanje ili transport ra
č
unala
Ako morate putovati s ra
č
unalom ili ga trebate otpremiti, evo nekoliko savjeta kako sa
č
uvati svoju
opremu.
Pripremite ra
č
unalo za putovanje ili transport:
Sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon.
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su digitalne kartice za pohranu,
iz ra
č
unala.
Isklju
č
ite, a zatim odspojite sve vanjske ure
đ
aje.
54
Poglavlje 8
Održavanje ra
č
unala
Sample