HP 240 G1 user manual download (Page 6 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 86
4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
....................................................................................................................
19
Upotreba web-kamere
........................................................................................................................
20
Upotreba zvuka
..................................................................................................................................
20
Povezivanje zvu
č
nika
........................................................................................................
20
Povezivanje slušalica
.........................................................................................................
20
Povezivanje mikrofona
.......................................................................................................
21
Provjera zvuka
...................................................................................................................
21
Upotreba video funkcije
......................................................................................................................
21
Priklju
č
ivanje VGA monitora ili projektora
..........................................................................
21
Povezivanje HDMI TV-a ili monitora
..................................................................................
22
Konfiguriranje audio postavki (pomo
ć
u HDMI TV-a)
.........................................
23
Upravljanje audio i video datotekama
................................................................................................
24
5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti, pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
.......................................................
25
Upotreba TouchPada
.........................................................................................................................
25
Upotreba TouchPad gesti
...................................................................................................................
25
Dodirivanje
.........................................................................................................................
26
Pomicanje
..........................................................................................................................
26
Stiskanje/zumiranje
............................................................................................................
27
Rotiranje (samo odabrani modeli)
......................................................................................
27
Klik dvama prstima (samo odabrani modeli)
......................................................................
28
Lupkanje (samo odabrani modeli)
.....................................................................................
28
Povla
č
enje rubova
.............................................................................................................
29
Povla
č
enje desnog ruba
....................................................................................
29
Povla
č
enje gornjeg ruba
...................................................................................
29
Povla
č
enje lijevog ruba
.....................................................................................
30
Upotreba tipkovnice i miša
.................................................................................................................
30
Upotreba tipki
.....................................................................................................................
31
Upotreba tipki za radnje
....................................................................................
31
Upotreba tipki pre
č
aca sustava Microsoft Windows 8
.......................................
32
Upotreba tipkovnih pre
č
aca
..............................................................................
32
6
Upravljanje napajanjem
................................................................................................................................
33
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
...........................................................................................
33
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
.......................................................................
33
Omogu
ć
ivanje korisni
č
kog pokretanja hibernacije i izlaz iz hibernacije
.............................
34
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije
.......................
34
Upotreba mjera
č
a napajanja i postavki napajanja
..............................................................................
34
Odabir plana napajanja
......................................................................................................................
35
Rad uz baterijsko napajanje
...............................................................................................................
35
vi
Sample