HP 240 G1 user manual download (Page 58 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 86
Vra
ć
anje tvrdog diska
OPREZ:
Pogoni su osjetljive komponente ra
č
unala i njima morate pažljivo rukovati. Nemojte
ispustiti pogon, odlagati predmete na njega, izlagati ga teku
ć
inama ili ekstremnoj vlažnosti ili
temperaturi. Za informacije o mjerama opreza pri rukovanju pogonima pogledajte odjeljak
Rukovanje
pogonima
na stranici
47
.
OPREZ:
Da biste sprije
č
ili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:
Prije uklanjanja ili instaliranja pogona isklju
č
ite ra
č
unalo. Ako niste sigurni je li ra
č
unalo isklju
č
eno ili
je u stanju mirovanja, uklju
č
ite ga, a zatim isklju
č
ite putem operacijskog sustava.
1.
Spremite svoj rad i isklju
č
ite ra
č
unalo.
2.
Isklju
č
ite sve vanjske ure
đ
aje koji su povezani s ra
č
unalom.
3.
Isklju
č
ite kabel za napajanje iz uti
č
nice s izmjeni
č
nim naponom.
4.
Preokrenite ra
č
unalo na ravnoj površini.
5.
Izvadite bateriju iz ra
č
unala.
NAPOMENA:
da biste pristupili vijku poklopca tvrdog diska. najprije morate ukloniti poklopac
odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul.
Uklonite poklopac odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul.
Otpustite vijak na poklopcu odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul
(1)
, podignite poklopac
(2)
i
uklonite ga
(3)
.
48
Poglavlje 8
Održavanje ra
č
unala
Sample