HP 240 G1 user manual download (Page 55 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 86
2.
Uklonite disk
(3)
iz ladice istodobno pažljivo pritiš
ć
u
ć
i sredinu i podižu
ć
i rubove diska. Disk držite
uz rubove, ne za ravnu površinu.
NAPOMENA:
Ako ladica nije sasvim dostupna, pri va
đ
enju diska pažljivo ga nagnite.
3.
Zatvorite ladicu za disk i postavite disk u zaštitno ku
ć
ište.
Dijeljenje podataka i pogona te pristup softveru
Kada je ra
č
unalo dio mreže, niste ograni
č
eni samo na upotrebu informacija koje su pohranjene na
ra
č
unalu. Mrežna ra
č
unala mogu me
đ
usobno razmjenjivati softver i podatke.
NAPOMENA:
Kada je disk kao što je DVD film ili igra zašti
ć
en autorskim pravom, ne može se
dijeliti.
Za dijeljenje mapa ili knjižnica na istoj mreži:
1.
Na radnoj površini otvorite
Pretraživa
č
datoteka
.
2.
Kliknite karticu
Dijeljenje
u prozoru
Biblioteke
, a zatim kliknite
Odre
đ
ene osobe
.
3.
Upišite ime u okvir
Dijeljenje datoteka
, a zatim kliknite
Dodaj
.
4.
Kliknite
Zajedni
č
ki koristi
, a potom slijedite upute na zaslonu.
Da biste omogu
ć
ili zajedni
č
ko korištenje informacija s lokalnog diska, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Na radnoj površini otvorite
Pretraživa
č
datoteka
.
2.
Kliknite
lokalni disk (C:)
u prozoru
Biblioteke
.
3.
Kliknite karticu
Dijeljenje
, a potom
Napredno dijeljenje
.
4.
Na
lokalnom disku (C:) Na prozoru Svojstva
odaberite
Dodatno zajedni
č
ko korištenje
.
5.
Ozna
č
ite
Zajedni
č
ki koristi ovu mapu
.
Za dijeljenje pogona na istoj mreži:
1.
Na radnoj površini desnom tipkom miša kliknite ikonu
Beži
č
na veza
u podru
č
ju obavijesti.
2.
Odaberite
Otvori Centar za mrežu i zajedni
č
ko korištenje
.
Upotreba opti
č
kih pogona
45
Sample