HP 240 G1 user manual download (Page 53 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 86
Svakako instalirajte najnovija softverska ažuriranja za pogon.
Ako disk koji upotrebljavate nije
č
ist, obrišite ga suhom, mekanom krpom koja ne ispušta vlakna.
Vaše ra
č
unalo može sadržavati opti
č
ki pogon koji podržava jednu ili više sljede
ć
ih diskovnih
tehnologija:
CD – kompaktni disk pohranjuje podatke koje laser o
č
itava s opti
č
ke diskovne jedinice. Dostupni
su sljede
ć
i oblici CD-a:
CD-Recordable (CD-R), koji ra
č
unalu omogu
ć
uje
č
itanje podataka i jednokratno snimanje
podataka na CD. Kada su podaci snimljeni na CD-R disk, nije ih mogu
ć
e promijeniti niti
izbrisati; trajno su snimljeni.
CD-Re-Writable (CD-RW), koji omogu
ć
uje
č
itanje podataka i višekratno snimanje podataka
na CD. Podatke na CD-u mogu
ć
e je izbrisati.
DVD – digitalni video disk opti
č
ki je disk velikog kapaciteta. Može pohraniti više podataka nego
CD. Dvostrani DVD može pohraniti do 17 GB. Dostupni su sljede
ć
i oblici DVD-a:
DVD-Recordable (DVD-R ili DVD+R), koji ra
č
unalu omogu
ć
uju
č
itanje podataka i
jednokratno snimanje podataka na DVD. Kada se podaci snime na disk, nije ih mogu
ć
e
promijeniti ni izbrisati; trajno su snimljeni. DVD-ove možete upotrebljavati u DVD±R
pogonima.
DVD-Re-Writable (DVD-RW ili DVD+RW), koji omogu
ć
uju
č
itanje podataka i višekratno
snimanje podataka na disk. Podatke na disku mogu
ć
e je izbrisati. DVD-ove možete
upotrebljavati u DVD±R pogonima.
BD – Blu-ray disk pohranjuje više podataka nego drugi opti
č
ki diskovi i može se upotrijebiti za
snimanje, ponovno pisanje i reproduciranje videozapisa visoke definicije (HD).
Prilikom upotrebe BD-ova imajte u vidu sljede
ć
e:
CyberLink PowerDVD instaliran je na ra
č
unalo radi reproduciranja filmova na BD-u (samo neki
modeli).
Reproduciranje ve
ć
ine filmskih naslova na BD-u na vanjskom zaslonu zahtijeva digitalnu HDMI
vezu. Ra
č
unalo podržava razlu
č
ivost do 1080p na vanjskom zaslonu, što zahtijeva HDTV ili
monitor koji podržava 1080p.
Pokušaj reproduciranja filma na BD-u istodobno na unutarnjem i vanjskom zaslonu može dovesti
do pogreške; stoga odaberite samo jedan.
Radi zaštite od kopiranja tipke za Advanced Access Content System (AACS) integrirane su u
ra
č
unalo. Tipke za AACS zahtijevaju povremeno obnavljanje kako bi mogle podržati
reprodukciju novih filmskih izdanja na BD-u. Program CyberLink PowerDVD zahtijevat
ć
e
ažuriranje kako bi nastavio reprodukciju prilikom umetanja takvog filmskog izdanja na BD-u u
pogon. Za instalaciju ažuriranja slijedite upute na zaslonu.
Ako se na zaslonu pojave linije prilikom gledanja BD-a, možda ih uzrokuju interferencije beži
č
ne
mreže. Da biste riješili taj problem, zatvorite sve otvorene aplikacije i isklju
č
ite beži
č
nu zna
č
ajku.
Umetanje opti
č
kog diska
1.
Uklju
č
ite ra
č
unalo.
2.
Pritisnite gumb za otpuštanje
(1)
na površini pogona kako biste oslobodili ladicu diska.
3.
Izvucite ladicu
(2)
.
Upotreba opti
č
kih pogona
43
Sample