HP 240 G1 user manual download (Page 52 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 86
2.
Umetnite karticu u utor za digitalnu pohranu, a zatim je pritisnite dok
č
vrsto ne sjedne na mjesto.
Zvu
č
ni signal nazna
č
uje da je ure
đ
aj otkriven.
Da biste uklonili karticu za digitalnu pohranu:
OPREZ:
Da bi se smanjio rizik od gubitka podataka ili prestanka reagiranja sustava, za sigurno
uklanjanje digitalne kartice upotrijebite postupak opisan u nastavku.
1.
Spremite svoje podatke i zatvorite sve programe povezane s digitalnom karticom.
2.
Na radnoj površini kliknite ikonu za uklanjanje hardvera u podru
č
ju obavijesti na desnom kraju
programske trake. Zatim slijedite upute na zaslonu.
3.
Pritisnite na karticu
(1)
, a zatim je uklonite iz utora
(2)
.
NAPOMENA:
Ako kartica ne isko
č
i, izvucite je iz utora.
Upotreba opti
č
kih pogona
Opti
č
ka diskovna jedinica upotrebljava lasersko svjetlo za
č
itanje i pohranjivanje velikih koli
č
ina
informacija. Neki pogoni mogu samo
č
itati informacije, ali drugi mogu i pisati (kopirati) informacije na
prazan disk.
Upotrijebite ove savjete za najbolje performanse opti
č
kog pogona:
Kad je baterija jedini izvor napajanja, pobrinite se da baterija bude dovoljno napunjena prije
zapisivanja na medije.
Nemojte tipkati na tipkovnicu ni premještati ra
č
unalo dok opti
č
ki pogon zapisuje na disk.
Postupak zapisivanja osjetljiv je na vibracije.
42
Poglavlje 7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Sample