HP 240 G1 user manual download (Page 5 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 86
Sadržaj
1
Ispravno pokretanje
........................................................................................................................................
1
Najbolji postupci
...................................................................................................................................
1
Zabavne stvari koje možete raditi
.........................................................................................................
1
Dodatni resursi tvrtke HP
.....................................................................................................................
2
2
Upoznavanje ra
č
unala
....................................................................................................................................
3
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
....................................................................................
3
Lociranje hardvera
...............................................................................................................
3
Lociranje softvera
................................................................................................................
3
Prednje
.................................................................................................................................................
3
Desna strana
........................................................................................................................................
4
Lijeva strana
.........................................................................................................................................
5
Zaslon
...................................................................................................................................................
7
Odozgo
.................................................................................................................................................
8
TouchPad
............................................................................................................................
8
Žaruljice
...............................................................................................................................
9
Gumbi
................................................................................................................................
10
Tipke
..................................................................................................................................
11
Dno
.....................................................................................................................................................
12
Oznake
...............................................................................................................................................
13
3
Povezivanje s mrežom
..................................................................................................................................
14
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
.......................................................................................................
14
Upotreba kontrola beži
č
ne veze
........................................................................................
14
Upotreba gumba beži
č
ne veze
.........................................................................
14
Upotreba kontrola operacijskog sustava
...........................................................
14
Upotreba WLAN-a
.............................................................................................................
15
Upotreba davatelja internetskih usluga (ISP)
....................................................
15
Postavljanje beži
č
ne mreže WLAN
...................................................................
16
Konfiguriranje beži
č
nog usmjeriva
č
a
................................................................
16
Zaštita WLAN-a
.................................................................................................
16
Povezivanje s WLAN-om
..................................................................................
17
Korištenje Bluetooth beži
č
nih ure
đ
aja (samo neki modeli)
................................................
17
Povezivanje s oži
č
enom mrežom
.......................................................................................................
17
Povezivanje s lokalnom mrežom (LAN-om)
.......................................................................
18
v
Sample