HP 240 G1 user manual download (Page 49 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 86
Da biste provjerili prilagodnik za izmjeni
č
ni napon:
1.
Isklju
č
ite ra
č
unalo.
2.
Izvadite bateriju iz ra
č
unala.
3.
Povežite prilagodnik izmjeni
č
nog napona s ra
č
unalom pa ga uklju
č
ite u naponsku uti
č
nicu.
4.
Uklju
č
ite ra
č
unalo.
Ako je svjetlo napajanja uklju
č
eno, prilagodnik izmjeni
č
nog napona radi ispravno.
Ako svjetlo napajanja ostane isklju
č
eno, provjerite sigurnost spojeva prilagodnika
izmjeni
č
nog napona s ra
č
unalom i sa zidnom uti
č
nicom.
Ako su spojevi sigurni a svjetlo je još uvijek isklju
č
eno, prilagodnik izmjeni
č
nog napona je
neispravan i valja ga zamijeniti.
Kontaktirajte korisni
č
ku podršku za informacije o nabavljanju zamjenskog prilagodnika za izmjeni
č
ni
napon.
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
OPREZ:
Podaci koji nisu spremljeni izgubit
ć
e se kad se ra
č
unalo isklju
č
i.
Naredba Isklju
č
i ra
č
unalo zatvara sve otvorene programe, uklju
č
uju
ć
i i operacijski sustav te nakon
toga isklju
č
uje zaslon i ra
č
unalo.
Isklju
č
ite ra
č
unalo u bilo kojoj od sljede
ć
ih situacija:
Kada trebate zamijeniti bateriju ili pristupiti komponentama unutar ra
č
unala
Kad priklju
č
ujete vanjski hardverski ure
đ
aj koji se ne spaja upotrebom USB ili videopriklju
č
ka,
Kada ra
č
unalo dulje vrijeme ne
ć
e biti upotrebljavano ni priklju
č
eno u vanjsko napajanje
Iako ra
č
unalo možete isklju
č
iti pomo
ć
u gumba za uklju
č
ivanje i isklju
č
ivanje, preporu
č
uje se upotreba
naredbe Isklju
č
i ra
č
unalo sustava Windows:
NAPOMENA:
Ako je ra
č
unalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije morate iza
ć
i iz mirovanja ili
hibernacije kratkim pritiskom na gumb napajanja da bi isklju
č
ivanje postalo mogu
ć
e.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Na Po
č
etnom zaslonu pokažite na gornji desni li donji desni kut zaslona.
3.
Kada se otvori popis gumbi
ć
a, kliknite
Postavke
, kliknite ikonu
Napajanje
, a zatim kliknite
Isklju
č
i
.
Ako ra
č
unalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke zatvaranja, probajte
sljede
ć
e izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
, potom kliknite ikonu
napajanja
, a zatim odaberite
Isklju
č
ivanje
.
Pritisnite i držite gumb napajanja barem 5 sekundi.
Odspojite ra
č
unalo od vanjskog napajanja.
Ako imate model s korisni
č
ki zamjenjivom baterijom, izvadite bateriju.
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
39
Sample