HP 240 G1 user manual download (Page 44 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 86
Kad ra
č
unalo iza
đ
e iz stanja mirovanja, žaruljica napajanja uklju
č
it
ć
e se i ra
č
unalo se vra
ć
a na
zaslon tamo gdje ste prestali s radom.
NAPOMENA:
Ako ste odredili da prilikom bu
đ
enja treba unijeti lozinku, morate unijeti svoju
Windows lozinku prije povratka ra
č
unala na zaslon.
Omogu
ć
ivanje korisni
č
kog pokretanja hibernacije i izlaz iz hibernacije
Hibernaciju koju pokre
ć
e korisnik možete omogu
ć
iti kako slijedi. Možete i promijeniti druge postavke
napajanja i vrijeme isteka koriste
ć
i mogu
ć
nosti napajanja na upravlja
č
koj plo
č
i:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim na popisu aplikacija
odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
.
2.
U lijevom oknu kliknite
Odaberite funkciju gumba za uklju
č
ivanje
.
3.
Kliknite
Promjena trenutno nedostupnih postavki
.
4.
U podru
č
ju
Kada pritisnem gumb za uklju
č
ivanje
odaberite
Hibernacija
.
5.
Kliknite
Spremi promjene
.
Da biste izašli iz hibernacije, kratko pritisnite gumb za uklju
č
ivanje. Žaruljice napajanja uklju
č
it
ć
e se i
vaš
ć
e se rad vratiti na zaslon na mjestu gdje ste prekinuli rad.
NAPOMENA:
Ako ste odredili da prilikom bu
đ
enja treba unijeti lozinku, morate unijeti svoju
Windows lozinku prije povratka ra
č
unala na zaslon.
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije
Da biste postavili ra
č
unalo da zatraži lozinku pri izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije, slijedite ove
korake:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim na popisu aplikacija
odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
.
2.
U lijevom oknu kliknite
Traženje lozinke prilikom bu
đ
enja
.
3.
Kliknite
Promjena trenutno nedostupnih postavki
.
4.
Kliknite
Zahtijevaj lozinku (preporu
č
eno)
.
NAPOMENA:
Ako morate stvoriti lozinku za korisni
č
ki ra
č
un ili promijeniti trenutnu lozinku za
korisni
č
ki ra
č
un, pritisnite
Stvorite ili promijenite lozinku za svoj korisni
č
ki ra
č
un
i slijedite
upute na zaslonu. Ako ne morate stvoriti ni promijeniti lozinku korisni
č
kog ra
č
una, idite na 5.
korak.
5.
Kliknite
Spremi promjene
.
Upotreba mjera
č
a napajanja i postavki napajanja
Mjera
č
napajanja nalazi se u podru
č
ju obavijesti na desnom kraju programske trake. Mjera
č
napajanja omogu
ć
uje brzi pristup postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
Da biste prikazali postotak preostalog kapaciteta baterije i trenutni plan napajanja, pomaknite
pokaziva
č
preko ikone
Mjera
č
napajanja
.
Da biste pristupili mogu
ć
nostima napajanja ili promijenili plan napajanja, kliknite ikonu
Mjera
č
napajanja
te odaberite stavku s popisa. Na po
č
etnom zaslonu možete tako
đ
er upisati
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
.
34
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample