HP 240 G1 user manual download (Page 42 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 86
Ikona
Tipka
Opis
f9
Dok tipku držite pritisnutu, glasno
ć
a zvu
č
nika postupno se smanjuje.
f10
Dok tipku držite pritisnutu, glasno
ć
a zvu
č
nika postupno se pove
ć
ava.
f11
Isklju
č
uje ili vra
ć
a zvuk zvu
č
nika.
f12
Uklju
č
uje ili isklju
č
uje zna
č
ajku beži
č
ne veze.
NAPOMENA:
Beži
č
na mreža mora biti prethodno postavljena kako bi beži
č
na veza
bila mogu
ć
a.
Upotreba tipki pre
č
aca sustava Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8 sadrži pre
č
ace za brzo izvo
đ
enje radnji. Nekoliko pre
č
aca pomo
ć
i
ć
e vam s
funkcijama sustava Windows 8. Pritisnite tipku logotipa Windows
u kombinaciji s tipkom za
izvo
đ
enje radnje.
Za dodatne informacije o tipkama pre
č
aca sustava Windows 8 idite na
Pomo
ć
i podrška
. Na
po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Tipka
pre
č
aca
Tipka
Opis
Vra
ć
a vas na Po
č
etni zaslon iz otvorene aplikacije ili radne površine.
Ako ponovno pritisnete tipku, vratit
ć
ete se na prethodni zaslon.
+
c
Otvara gumbi
ć
e.
+
d
Otvara radnu površinu.
+
kartica
Prebacuje izme
đ
u otvorenih aplikacija.
NAPOMENA:
Nastavite pritiskati ovu kombinaciju tipki dok se ne
prikaže željena aplikacija.
alt
+
f4
Zatvara aktivnu aplikaciju.
Upotreba tipkovnih pre
č
aca
Tipkovni pre
č
ac kombinacija je tipke
fn
i tipke
esc
, tipke
b
ili
razmaknice
.
Da biste upotrijebili tipkovni pre
č
ac:
Kratko pritisnite tipku
fn
, a zatim kratko pritisnite drugu tipku iz kombinacije.
Funkcija
tipkovni pre
č
ac
Opis
Prikazuje podatke o
sustavu.
fn
+
esc
Prikazuje podatke o hardverskim komponentama sustava i broj
verzije BIOS-a sustava.
32
Poglavlje 5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti, pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
Sample