HP 240 G1 user manual download (Page 40 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 86
VAŽNO:
Kada je aplikacija aktivna, gesta gornjeg ruba razlikuje se ovisno o aplikaciji.
Lagano pomaknite prst od gornjeg ruba za prikaz dostupnih aplikacija.
Povla
č
enje lijevog ruba
Povla
č
enje lijevog ruba otkriva otvorene aplikacije pa se možete brzo prebaciti na njih.
Povucite prst od lijevog ruba TouchPada za prebacivanje me
đ
u aplikacijama.
Upotreba tipkovnice i miša
Tipkovnica i miš omogu
ć
uju vam upisivanje, odabir stavki, pomicanje i izvršavanje istih funkcija kao
kada koristite geste dodira. Tipkovnica omogu
ć
uje upisivanje, a akcijske tipke i tipkovni pre
č
aci
omogu
ć
uju izvo
đ
enje specifi
č
nih funkcija.
30
Poglavlje 5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti, pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
Sample