HP 240 G1 user manual download (Page 39 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 86
Povla
č
enje rubova
Povla
č
enje rubova omogu
ć
uje izvo
đ
enje zadataka kao što je promjena postavki i pronalaženje ili
upotreba aplikacija.
Povla
č
enje desnog ruba
Povla
č
enje desnog otkriva gumbi
ć
e koji vam omogu
ć
uju pretraživanje, dijeljenje, pokretanje
aplikacija, pristupanje ure
đ
ajima ili mijenjanje postavki.
Lagano pomaknite prst od desnog ruba za prikaz gumbi
ć
a.
Povla
č
enje gornjeg ruba
Povla
č
enje gornjeg ruba omogu
ć
uje vam otvaranje aplikacija dostupnih na po
č
etnom zaslonu.
Upotreba TouchPad gesti
29
Sample