HP 240 G1 user manual download (Page 38 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 86
NAPOMENA:
Rotiranje služi za odre
đ
ene aplikacije u kojma treba upravljati objektom ili slikom.
Rotiranje ne funkcionira za sve aplikacije.
Klik dvama prstima (samo odabrani modeli)
Klik dvama prstima omogu
ć
uje odabire izbornika za objekt na zaslonu.
Postavite dva prsta na zonu dodirne plo
č
ice i pritisnite prema dolje da biste otvorili izbornik
mogu
ć
nosti za odabrani objekt.
Lupkanje (samo odabrani modeli)
Lupkanje omogu
ć
uje kretanje kroz zaslone ili brzo pomicanje kroz dokumente.
Postavite tri prsta na zonu TouchPada i lupnite prstima laganim, brzim poretom prema gore,
dolje, lijevo ili desno.
28
Poglavlje 5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti, pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
Sample