HP 240 G1 user manual download (Page 36 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 86
NAPOMENA:
Geste TouchPada nisu podržane u svim aplikacijama.
Za prikaz demonstracije svake geste:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
Upravlja
č
ka
plo
č
a
te odaberite
Hardver i zvuk
.
2.
Odaberite
Synaptics TouchPad
.
3.
Kliknite gestu da biste aktivirali demonstraciju.
Da biste isklju
č
ili ili uklju
č
ili geste:
1.
Na zaslonu
Synaptics TouchPad
potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz gestu koju želite uklju
č
iti
ili isklju
č
iti.
2.
Kliknite
primijeni
, a zatim kliknite
U redu
.
Dodirivanje
Da biste odabrali stavku na zaslonu, upotrijebite funkciju dodirivanja na TouchPadu.
Pokažite na stavku na zaslonu, a zatim dodirnite jednim prstom na zonu TouchPada da biste
napravili odabir. Dva puta dodirnite stavku da biste je otvorili.
NAPOMENA:
Pritisnite i držite prst na TouchPadu za otvaranje zaslona pomo
ć
i koji pruža
informacije o odabranoj stavci.
Pomicanje
Funkcija pomicanja korisna je za pomicanje prema gore, dolje ili na stranu po stranici ili slici.
Postavite dva lagano razdvojena prsta na zonu TouchPada, a zatim ih povucite prema gore,
prema dolje, lijevo ili desno.
26
Poglavlje 5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti, pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
Sample