HP 240 G1 user manual download (Page 34 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 86
Upravljanje audio i video datotekama
Pomo
ć
u programa CyberLink PowerDVD (samo neki modeli) možete upravljati kolekcijama fotografija
i videozapisa te ih ure
đ
ivati.
Da biste otvorili CyberLink PowerDVD s po
č
etnog zaslona ra
č
unala, upišite
cyberlink
, a zatim
na popisu aplikacija odaberite
CyberLink PowerDVD
.
Dodatne informacije o upotrebi programa CyberLink PowerDVD potražite u softverskoj pomo
ć
i za
PowerDVD.
24
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample