HP 240 G1 user manual download (Page 33 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 86
Da biste povezali TV ili monitor visoke razlu
č
ivosti s ra
č
unalom.
1.
Jedan kraj kabela za HDMI priklju
č
ite u priklju
č
ak HDMI ra
č
unala.
2.
Priklju
č
ite drugi kraj kabela u TV ili monitor visoke razlu
č
ivosti.
3.
Pritisnite
f4
za prebacivanje slike zaslona ra
č
unala izme
đ
u
č
etiri stanja prikaza:
Samo zaslon ra
č
unala:
Prikaz slike sa zaslona samo na ra
č
unalu.
Duplicirano:
Istodobni prikaz slike sa zaslona
na
ra
č
unalu i na vanjskom ure
đ
aju.
Prošireno:
Prikaz slike sa zaslona
na
ra
č
unalu i na vanjskom ure
đ
aju.
Samo drugi zaslon:
Prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom ure
đ
aju.
Svakim pritiskom na
f4
mijenjate na
č
in prikaza.
NAPOMENA:
Prilagodba rezolucije zaslona vanjskog ure
đ
aja, pogotovo ako odaberete mogu
ć
nost
"Prošireno". Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
i zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
s popisa
aplikacija. Odaberite
Izgled i personalizacija
, a zatim
Prilago
đ
avanje razlu
č
ivosti zaslona
pod
Zaslon
da biste postigli najbolje rezultate.
Konfiguriranje audio postavki (pomo
ć
u HDMI TV-a)
HDMI je jedino video su
č
elje koje podržava video
i audio
visoke definicije. Kada povežete HDMI TV s
ra
č
unalom, možete uklju
č
iti HDMI zvuk pra
ć
enjem sljede
ć
ih koraka:
1.
Na radnoj površini desnom tipkom miša kliknite ikonu
Zvu
č
nici
u podru
č
ju obavijesti koje se
nalazi na krajnjem desnom dijelu programske trake, a zatim kliknite
Ure
đ
aji za reproduciranje
.
2.
Na kartici
Reprodukcija
kliknite naziv digitalnog izlaznog ure
đ
aja.
3.
Kliknite
Postavi zadano
, a zatim kliknite
U redu
.
Da biste vratili zvuk na zvu
č
nike ra
č
unala, slijedite ove korake:
1.
Na radnoj površini desnom tipkom miša kliknite ikonu
Zvu
č
nici
u podru
č
ju obavijesti koje se
nalazi na krajnjem desnom dijelu programske trake, a zatim kliknite
Ure
đ
aji za reproduciranje
.
2.
Na kartici
Reprodukcija
kliknite
Zvu
č
nici i slušalice
.
3.
Kliknite
Postavi zadano
, a zatim kliknite
U redu
.
Upotreba video funkcije
23
Sample